Wadliwe grille stwarzające zagrożenie dla użytkowników. Sprawdzili, co sprzedają nam sklepy

Grill, wydawać się może, że tak prostej konstrukcji nie można popsuć. A jednak, w sprzęt dostępny w handlu może posiadać wady, które w niektórych przypadkach zagrażają użytkownikom. Sprawdził to Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji.

Celem kontroli przeprowadzonej jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grillowego była ocena bezpieczeństwa grilli przenośnych: wielorazowych i jednorazowych pod kątem prawidłowości oznakowania oraz cech mechanicznych, w tym poprzez przeprowadzenie badań laboratoryjnych w oparciu o wymagania określone w ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, jak również eliminowanie z rynku tych produktów, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników.

Grille pod lupą

Skontrolowano 23 placówki detaliczne wielkopowierzchniowe, 15 placówek detalicznych, 6 producentów, 3 sprzedawców hurtowych, 2 importerów, 2 pierwszych dystrybutorów – łącznie 117 partii grilli.

Ogółem zakwestionowano 37 partii produktów (co stanowi 31,6% wszystkich skontrolowanych), z czego w 11 z nich stwierdzono wady stwarzające zagrożenie dla użytkowników. W trakcie kontroli inspektorzy wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej pobrali próbki 10 modeli grilli (9 wielokrotnego użytku i 1 jednorazowy)
i przekazali je do badań laboratoryjnych w zakresie wymagań mechanicznych określonych w normach. Testy dały wyniki negatywne w przypadku 8 próbek (80% przebadanych laboratoryjnie), ujawniając różnego rodzaju nieprawidłowości konstrukcyjne np. palenisko wykonane ze zbyt cienkiej blachy czy zbyt duże prześwity między prętami rusztu na żywność.

Dodatkowo, w ramach badań organoleptycznych, inspektorzy IH zakwestionowali 3 modele grilli, z uwagi na: brak uchwytów przy ruszcie na żywność – 2 przypadki; niewystarczającą głębokość paleniska – 1 przypadek; Uchybienia w zakresie oznakowania stwierdzono łącznie w 29 partiach grilli, co daje 24,8%. Ujawnione nieprawidłowości to m.in.: brak na opakowaniu/bezpośrednio na produkcie/w instrukcji użytkowania piktogramów informacyjno-ostrzegawczych – 15 przypadków; niewłaściwe sformułowane lub niekompletne ostrzeżenie słowne – 7 przypadków; niekompletne zapisy w instrukcji użytkowania – 6 przypadków; brak ostrzeżenia słownego na produkcie – 5 przypadków; ostrzeżenie słowne na produkcie w języku obcym, bez polskojęzycznej wersji – 3 przypadki; błędne dane przedsiębiorcy wprowadzającego produkt na rynek – 3 przypadki.

W przypadku stwierdzenia wad konstrukcyjnych przedsiębiorcy musieli wycofać towar z rynku.

Przeprowadzone kontrole wykazały nieprawidłowości w blisko 1/3 skontrolowanych partii grilli. W porównaniu do poprzedniej kontroli w tym temacie, przeprowadzonej w III kwartale 2017 r.4, widoczny jest wyraźny wzrost ogólnego odsetka zakwestionowanych partii produktów (obecnie wyniósł on 31,6%, poprzednio 20,2%), choć tym razem skontrolowano o 42,4% mniej partii grilli (aktualnie 117, poprzednio 203). Pogorszenie wyników jest widoczne również w liczbie produktów zakwestionowanych z uwagi na występowanie defektów konstrukcyjnych. W ramach obecnych działań kontrolnych ujawniono 11 partii wadliwych modeli grilli, z kolei w 2017 r. było ich zaledwie trzy. Należy zaznaczyć, że uprzednio do badań laboratoryjnych skierowano próbki 5 grilli, podczas tegorocznej kontroli dwa razy więcej.

Jak wybrać bezpiecznego grilla?

Cechy bezpiecznego grilla: krawędzie i naroża nie mają zadziorów, nie ma chropowatych
powierzchni, ostrych zakończeń,

Grille wielorazowe: nakładane ręcznie ruszty na żywność posiadają uchwyty (przy długości
najdłuższego boku do 40 cm wystarczy jeden uchwyt); jeśli położenie rusztu na żywność jest regulowane, to jego regulacja jest możliwa bez bezpośredniego kontaktu ręki obsługującego z rusztem; rożen (jeśli występuje) posiada stałe lub zdejmowane uchwyty; jeżeli palenisko może pracować w kilku położeniach, to posiada blokady
zabezpieczające go w każdym z tych położeń; jeśli występują kółka ułatwiające przemieszczanie grilla, to są blokady/ hamulce uniemożliwiające przypadkowe przemieszczanie się podczas normalnej eksploatacji,

Grille jednorazowe: ruszt jest przymocowany do paleniska w taki sposób, że jego usunięcie
czyni grill niezdolnym do kolejnego użycia, jeśli korpus grilla nie jest wykonany z niepalnego materiału, jest sprzedawany ze środkiem gaśniczym.

Na podstawie komunikatu UOKiK – zobacz cały raport

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here